Referat fra årsmøte

Det var 22 stemmeberettigede tilstede på IF Frøy sitt årsmøte 12.02.2020.

Toppbilde: Årmøtereferat 2020

På årsmøte ble Morten Winsnes gjenvalgt som leder og Morten Forland, Maia Christensen og Øyvind Øen Danielsen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

I tillegg ble Pål Olsen valgt som leder av den nye kontrollkomiteen som har som oppgave å påse at IF Frøy sine midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser og at årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift.

Relatert innhold