Ola Røkke blir sportslig leder i Frøy

Ola Røkke er engasjert som sportslig leder i IF Frøy. Han blir faglig ansvarlig for klubbens sportslige aktivitet.

Styret har sett behovet for å engasjere en person som kan støtte alle som har ansvarlig for den sportslige aktiviteten i IF Frøy – på alle nivåer fra ungdom, elite, tandem og masters. Vi er sikker på at vi har funnet en riktig person i Ola Røkke, sier nestleder Morten Winsnes.

Ola Røkke skal operere i samråd med gruppelederne, og vil ha ansvaret for planene for sportslig aktivitet i gruppene.

Typiske oppgaver for den sportslige lederen vil være:

  • Utarbeide treningsplaner for gruppene i samråd med gruppelederne
  • Stå bak trening og ritt planer og kunne forsvare hensikten med hvorfor vi gjør som vi gjør.
  • Være en pådriver for å skape motivasjon til å konkurrere og representere klubben i ritt.
  • Være bidragsyter innen det sportslige og idrettslig mentor for klubbens medlemmer.
  • Kunne veilede hvis enkeltpersoner har pådratt seg skade i regi av sykling eller på trening/ritt.
  • Holde foredrag på klubbkvelder.
  • Være oppdatert i klubbens forskjellige forum eller på e-post der folk kan stille spørsmål.
  • Kunne svare på spørsmål utenfra som omhandler det sportslige.

Ola Røkke har en solid idrettsfaglig bakgrunn. Han har bachelor i idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole, og studerer nå til mastergrad samme sted. Han var i fjor engasjert i ungdomsgruppen i Frøy terreng med oppsett og oppfølging av treningsprogram.

Jeg gleder meg til å komme i gang med jobben. Jeg tror jeg kan bidra til bedre sportslige resultater for flere utøvere – og ser fram til å samarbeide med Frøy mange dyktige trenere. Jeg er alt i gang med å se på treningsoppleggene til enkeltutøvere, sier Ola Røkke.

Trenere eller utøvere som ønsker å komme i kontakt med Ola, kan treffe han på epostadressen sportsligleder@froy.no

Ola Røkke
Ola Røkke, sportslig leder