Nytt system for betaling av medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2015 er snart klar for utsending. I år kommer den via epost.

IF Frøy har tatt i bruk nytt system for fakturering av medlemskontingent. Faktura for medlemskontingent sendes på epost i slutten av januar. Papirfaktura hvor medlemskort var en del av fakturaen vil derfor utgå.

Riktig epost er viktig

Endringen gjør at det blir ekstra viktig at du sørger for at du har korrekt epostadresse. Også annen viktig informasjon fra klubben vil komme på epost. Har du feil epostadresse, kan du gi Frøys medlemsservice beskjed om dette via lenken til høyre.

Etter at hovedfaktureringen er gjennomført, vil nye medlemmer bli fakturert så fort søknaden er registrert.

Husk kidkode

Fakturaen kan betales ved bruk av nettbank. I løpet av kort tid vil vi inngå kortavtale for bruk av kredittkort. Vi kommer tilbake med informasjon når denne er inngått.

Bruker du nettbank, er det viktig at du oppgir kidkode ved betaling. Denne finner du på fakturaen. Bruker du kredittkort vil det påløpe en kredittkortavgift på ca 2,5 prosent av fakturabeløpet.

En familie som er registrert med ett hovedmedlem og en eller flere familiemedlemmer, vil få en faktura tilsendt til hovedmedlemmet.

Flere bruksområder

Det nye systemet vil også bli brukt for betaling av treningsavgift for barn og ungdom og eventuelt andre aktiviteter som krever påmelding/betaling – og blir en klar forenkling både for de som betaler og for de som skal administrere innbetalingene.

Relatert innhold