Møte i terrenggruppa mandag 11. februar

Terrenggruppa har planleggingsmøte før 2013-sesongen mandag 11. februar klokken 19.00. Her legges planene for kommende sesong.

Toppbilde: Frøy dekker startkontingenter for de som sykler aktive ritt også i terrenget.
Foto © Sven Kristian Jørgensen

Møtet holdes på møterom 331 i Osloidrettens hus, Ekebergveien 101 (ved siden av Ekeberghallen). Har du planer om å sykle terreng i år, er dette møtet du bør være med på. Det er en omfattende og ingteressant saksliste som skal gjennomgås

Program for møtet:
1. Evaluering av 2012-sesongen
– Treninger. Hva fungerte bra? Hva bør vi gjøre annerledes?
– Gruppetilhørighet. Hva har vi gjort som ga fellesskapsfølelse? Når var terrenggruppa mer enn en tilfeldig samling individer som tilfeldigvis var på samme plass?


2. Hva bør vi gjøre i 2013?
– Hva skal fokus til terrenggruppa være?
– Hvordan skal vi ta imot nye medlemmer? (definere hvilke dager det er egnet å komme som ny til gruppa, slik at de ikke blir frakjørt med en gang og får en negativ opplevelse og ikke kommer tilbake)
– Er det behov for treningsansvarlig på alle treningene?
– Skal vi tenke støttefunksjoner på noen av de store rittene (jf. ansvarsområder)?

3. Sette sammen en arbeidsgruppe for å fordele arbeidsoppgaver
– Koordinator/kontaktperson
o Ansvar for å samle gruppen og et overordnet ansvar for at ting skjer
o Kontaktperson mot nye potensielle medlemmer, styret og andre deler av klubben
– Ansvarlig for treningsplan
o Sette opp planen og bemanne med treningsansvarlige
– Ansvarlig for informasjon
o Fortløpende informasjon til medlemmene via e-postliste og forum (ev. oppdatere treningskalender på nye WEB-sider (www.froy.no)
o Sørge for å ta bilder under trening/ritt, og skrive noen ord om våre aktiviteter på hjemmesidene til Frøy.
– Ansvarlig for fellesaktiviteter under ritt?
o Organisering av transport/overnatting til de største rittene som har behov for dette
o Organisering av langing til utvalgte ritt (f.eks. Terrengsykkelrittet/Grenserittet/Birkebeinerrittet)
o Ta ansvar for et Frøy-telt som gjør at vi kan samles bedre under ritt for å få bedre samhold.
– Ansvarlig for løypemerking av IF Frøy sine terrengritt
o Ansvar for løypene som brukes i ritt og oppdatere kart
o Ansvar for merking av løpene og nedrigging etter rittet
– Jentekontakt
o Kontaktperson for jenter, slik at vi kan få flere jenter med på treningene (vil samkjøre med jentegruppen til Trude)
– Annet?