Mange tok gjenvalg i Frøy-styret

Nesten hele styret tok gjenvalg da IF Frøy avholdt sitt årsmøte tirsdag 11. februar. Jørn Michalsen fortsetter som leder.

Toppbilde: Dette er store deler av IF Frøy styre i 2014. Fra venstre Ola Jorde, Lene Østberg, Wenche Madsen Eriksson, Bjørn Strøm, Christin Becker, Vidar Handal og Jørn Michalsen. Espen Hillmann og Geir Westgaard var ikke tilstede.
Foto © Sven Kristian Jørgensen

Ca 30 medlemmer var til stede på årsmøtet. Årsberetning, budsjett og regnskap ble vedtatt enstemmig. Tor Magnus Kolflaaths forslag om å starte arbeidet for eventuelt å få nye drakter i 2015 eller 2016, ble ikke vedtatt. Årsmøtet sluttet seg imidlertid til at klubben ser på sin designprofil i inneværende periode.

På årsmøtet ble Tor Otto Strøm og Lars Pettersen tildelt pokal for å ha profilert klubben på en fin måte i mange år. Hverken Tor Otto eller Lars var tilstede, og vil derfor få overrakt pokalene ved en senere anledning.

Sven gikk ut av styret

Sven Kristian Jørgensen går ut av styret etter mange års innsats. Han var i 2013 leder av sponsorkomiteen. Den oppgaven overtas av Bjørn Strøm, som i fjor var leder av ritt-og arrangementskomiteen. Også varamedlem Haakon Selje går ut av styret, fordi han nå avtjener sin verneplikt ved den russiske grensen. Ola Jorde er ny vararepresentant.

Dessverre ble ikke vervet som leder av ritt-og arrangementskomiteen fylt. Den oppgaven vil bli ivaretatt av styret inntil en ny leder eventuelt er valgt.

Referatet fra årsmøtet blir publisert på nettsiden så snart det er klart.

Styret i IF Frøy ser nå slik ut:

Jørn Michalsen, leder
Espen Hillmann, nestleder og leder av landeveiskomiten
Vidar Handal, leder av terrengkomiteen
Wenche Madsen Eriksson, kasserer
Lene Østberg, sekretær
Bjørn Strøm, leder av sponsorkomiteen
Geir Westgaard, rekrutteringsansvarlig
Christin Becker, materialansvarlig
Ola Jorde, vararepresentant

Relatert innhold