Les Frøys høringsuttalelse om sykkelforbud i marka

IF Frøy har oversendt sin høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag om “Verneforslag i Marka”. Det er i dette forslaget Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker forbud mot sykling på blåmerkede stier i Østmarka. Les høringsuttalelsen ved å klikke på lenken til høyre.

Toppbilde: Teknikkursene for kvinner er blant de mange aktivitetene til IF Frøy som bruker stiene i Østmarka. Klubben ønsker at det skal være mulig også i fremtiden.
Foto © Trude D. Elde

IF Frøy er sterk motstander av et sykkelforbud, og har arbeidet på flere fronter for å stoppe forbudet. Høringsuttalelsen er et av tiltakene klubben gjennomfører. Blant de andre tiltakene er å ha møter med Fylkesmannen, ta initiativet til en arbeidsgruppe bestående av en rekke sykkelklubber og sykkelorganisasjoner, delta i møter om temaet i Oslo og Omegn Friluftsråd, Idrettens samarbeidsutvalg i Østensjø bydel, og i Bydelsutvalget i Østensjø.

I høringsuttalelsen går klubben grundig gjennom forslaget og konsekvensene av det, og presenterer klubbens synspunkter. Frøy  kommer også med konkrete forslag om hva som kan gjøres for å verne marka og hindre konflikter mellom brukergruppene.

Her er oppsummeringen i høringsuttalelsen:“Som det kommer fram i denne høringsuttalelsen er IF Frøy sterkt imot enhver form for restriksjon når det gjelder sykling i marka. Vi går mot forslagene til verneforskriftene slik de står i høringsutkastet. Vi har redegjort for hvorfor vi mener det er lite hensiktsmessig å forby sykling på blå stier. Vi mener holdningsskapende arbeid og samarbeid med andre brukergrupper av marka er veien å gå slik at flest mulig skal få de naturopplevelsene § 11 i Markaloven har til hensikt å ivareta. Vi har tro på vern via bruk, og at man ikke kan utelukke en brukergruppe – syklistene – fra fri ferdsel i marka.”

– Klubben har lagt ned mye arbeid i denne saken, og jeg mener vi har levert en grundig og god høringsuttalelse. Jeg har all grunn til å tro at forslaget om forbud ikke blir gjennomført. Mange har bidratt i arbeidet, men jeg vil spesielt trekke fram Trude Elde, Vidar Handal, Øyvin Wormnæs og Katrine Røren for jobben de har gjort, sier IF Frøys leder Jørn Michalsen.

Frøy har et ansvar
Han legger til at medlemmene av Frøy lenge har vært opptatt av å bevare marka og unngå unødvendig slitasje. Om denne saken har vært positiv på noen måte, er det at bevissthet rundt dette er blitt enda sterkere.

– Som storbrukere av markene og den største terrengrittarrangøren i Oslo har vi et spesielt ansvar. Det skal vi ta. Det gjelder både bidra til vern av marka gjennom ansvarlig bruk – og at hvert enkelt av medlemmene sørger for å sykle på en slik måte at andre brukere ikke får negative opplevelser, sier Michalsen.