Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Frøy

IF Frøy innkaller til ekstraordinært årsmøte i IF Frøy mandag 30. november klokken 18.30

Toppbilde: Gruppe 1 fotografert under Styrkeprøven

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3: Valg av ordstyrer, referent og personer til å undertegne protokollen

4. Kjøp av aksjer i Styrkeprøven AS

Forslag til vedtak punkt 4:
Ekstraordinært årsmøte i IF Frøy godkjenner at klubben kjøper aksjer i Styrkeprøven AS som er tilgjengelig for salg med frist 3. desember 2020.

Møtet vil skje elektronisk på Teams. Medlemmer som ønsker å delta må gi beskjed om dette til medlemsservice@froy.no senest søndag 29. november klokken 18.00. De vil motta invitasjon til det elektroniske årsmøtet til den epostadressen de oppgir.

Saksfremlegg:
IF Frøy eier 18.6 prosent av aksjene i Styrkeprøven AS til en verdi av 360.000 kroner. Resten av aksjene eies av andre klubber i tidligere Oslo Cyklekrets. Klubbene har forskjellige eierandeler. Bærum OCK og SK Rye har like mange aksjer som Frøy.

Hasle-Løren har varslet at de ønsker å selge sin eierandel på 10 prosent av aksjene, til en verdi som er fastsatt til 180.000 kroner. Disse aksjene tilbys nå øvrige eiere, etter samme brøk som de eier i dag.

Styret vurderer det som viktig for klubben og for våre medlemmer at vi er eier i Styrkeprøven AS. Vi tror det også er riktig at klubben har størst mulig innflytelse. Styret ønsker derfor at klubben kjøper tilgjengelige aksjer. Dersom alle klubber kjøper vil beløpet utgjøre 36.000 kroner. Om noen av klubbene ikke kjøper aksjer vil beløpet bli noe høyere.

Status for klubber som vil kjøpe, og ytterligere informasjon vil bli gitt på årsmøtet.

Om du har spørsmål du ønsker svar på før møtet, kan du sende det pr epost via lenke til høyre til Espen Hillmann. Han er leder i landeveiskomiteen i Frøy, og sitter i Styrkeprøvens styre.