Innkalling til årsmøte i IF Frøy

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy tirsdag 12. februar 2013 klokken 18.00. Møtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101.

Dagsorden:
1. Konstituering, valg av dirigent og referent

2. Årsberetning fra styre og komiteer

3. Regnskap og revisors beretning

4. Forslag til ny lov for IF Frøy

5. Innkomne forslag

6. Fastsette kontingent

7. Vedta budsjett

8. Valg

9. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 29. januar. Forslagene sendes pr epost til styret på epostadressen styret@froy.org .

Årsberetning, regnskal, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering under møtet.