Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy tirsdag 11. februar 2014 klokken 18.00. Møtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101

Dagsorden:

1. Konstituering, valg av dirigent og referent

2. Årsberetning fra styre og komiteer

3. Regnskap og revisors beretning

4. Innkomne forslag

5. Fastsette kontingent for 2015

6. Vedta budsjett

7. Valg

8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 28. januar 2014. Forslagene sendes pr epost til styret på epostadressen styret@froy.org .

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering under møtet.

Relatert innhold