Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy mandag 14. MARS 2018 klokken 18.30. Årsmøtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101.

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og revisors beretning
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta budsjett
7. Valg
8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 30 . januar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Amund Røsås,
Leder