Info om lengde og puljer i NM fellsstart

NM Masters fellesstart og Follorittet(tur) arrangeres i samme trasè. Trasèn er tilnærmet lik trasèen fra 2018 og 2019. Start /mål er i Ski Næringspark-Drømtorp

Det har denne våren vært stor usikkerhet rundt om vi fikk mulighet for å arrangere ritt.  Vi har de siste 14-dagene hatt tett dialog med smittevernlegen i Nordre Follo kommune og NCF sentralt. Nå har vi fått de rammene som skal til for å lage en sykkelfest.

Det vil bli syklet en runde for de ulike aldersklassene i NM Master og i Follorittet(tur).

For å kunne tilfredsstille Covid-19 forskriften og at vi ikke skal holde på fra morgen til kveld med å arrangere ritt, så har vi satt et tak på NM Master fellesstart på 400 deltakere og et tak på antall deltakere på Follorittet på 400 deltakere. Derfor gjelder det å være raskt ute med å melde seg på

Startene vil bli delt inn i ulike delarrangement, med maks 200 ryttere på vært arrangement. Det er viktig at personer fra de ulike delarrangementene ikke krysser hverandre. Derfor vil det bli angitt oppmøtested for hvert delarrangement og når ryttere kan komme til start.

Det er planlagt start 0730 og kjøre puljer ut fortløpende hvert 10 minutt i hvert delarrangement.

Mere detaljerte planer for arena og starttider kommer når det nærmer seg 16. august

På grunn  av smittvernehensyn vil det ikke blir delt ut wraps og brusboks ved målgang som tidligere.