IF Frøys første bruktmarked

I dag har klubben hatt sitt første bruktmarked, hvor alt av små og store sykkelrelaterte ting kunne selges. God stemning og mye bra erfaring å ta med seg til nestegang.

Klubbens bruktmarked ble arrangert for første gang i Friluftsbarnehagen på haraløkka. Område ligger like innenfor parkeringsplassen, hvor vi fikk plassert opp Sørensens tøffe bil med Frøy seil ved inngangen til skogsstien. Mange var på plass med varer som kunne selges i tillegg til gode kaker og kaffe til alle som kom innom.

Bruktdag små-Sørensen bil

Sørensen sykler stilte med telt, deler og sykkelmekaniker for anledningen. Siden arrangementet var rettet mye mot yngre brukere hadde de tatt med seg noen små barnesykler som ble montert på stedet. Ellers kunne de hjelpe til med sykkelfaglige spørsmål og småservice.

Bruktdag Frøytøy

På salgsbodene var det både sykkeldeler, tøy og sko. Noen var også tilstede med selvkomponert tettemasse til slangeløse dekk. Noen sykler var også til salgs. Hovedomsetningen ble gjort på gammelt frøytøy, hvor det ble solgt mye vester, løse armer og bein. Frøysokkene var også en bra hit.

Bruktdag Kaker

Stemningen var god med mye sykkelprat og tanker om både klubben generelt og hvordan brukmarkedet kan ble enda bedre nestegang.

Takk til alle som stiller for å gjøre Frøy til en levende bra sykkelklubb.