|

Høringsuttalelse om nasjonalpark er sendt

Dette kartet viser et av forslagene til nasjonalpark. Det mørkeste grønne området skal være nasjonalpark, mens det lysegrønne er foreslått friluftsområde etter Markaloven. Klikk på lenken nederst for å få mer info og se de andre forslagene.
Kart: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

F Frøy har sendt klubbens høringsuttalelse om nasjonalpark i Østmarka til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du kan lese den via lenken nederst i denne saken.

Klubbens ledelse har jobbet grundig med vår høringsuttalelse, og har også fått innspill fra flere medlemmer. Ikke minst fortjener Trude Dombestein Elde ros for mye arbeid med høringsuttalelsen,

Klubben har landet på at den ikke ønsker nasjonalpark – og at den om den likevel kommer må reduseres kraftig i størrelse.

I høringsuttalelsen argumenterer vi grundig for vårt syn. Vi er kritisk både til saksbehandlingen og forslagene slik de foreligger. En nasjonalpark vil ha mange negative sider for klubben og våre medlemmers mulighet til å drive sykling som idrett i generasjoner fremover.

La dette likevel være klart: IF Frøy er ikke imot vern av Østmarka, men mener en nasjonalpark ikke er egnet for å kombinere vern med Oslo-beboernes behov for å bruke marka.

Klubben har helt siden den ble etablert vært opptatt av samfunnet rundt seg. I 2023 dreier det seg blant annet om fornuft bruk av Østmarka. IF Frøy har i mange år deltatt i dette arbeidet, ofte sammen med andre friluftorganisasjoner.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Sjekk Statsforvalterens side om arbeidet med nasjonalpark for å få mer informasjon om verneplanen og andre relevante dokumenter.