Godt fornøyd med rapport om markasykling

Arbeidsgruppa som i regi av Oslo og Omland Friluftsråd har jobbet for å finne best mulig løsninger for alle brukerne av Oslo-markene, har nå lagt fram sin rapport. IF Frøy var eneste sykkelklubb med i gruppen.

Toppbilde: Syklister skal fortsatt kunne bruke marka til alle former for sykling, i samspill med naturen og andre brukere.
Foto © Trude D. Elde

terrengsykkelrapporlistet
Frøy har 300 aktive barn og ungdommer. Klubbens engasjement det siste året har ikke minst dreid seg om å sikre deres muligheter for å sykle i marka i all overskuelig fremtid. Bildet er fra fjorårets klubbmesterskap.
Foto © Haakon Selje

– Jeg er godt fornøyd med den rapporten som nå er lagt fram. Den gir et godt grunnlag for å sikre en aktiv og bærekraft bruk av markene. For Frøy og andre sykkelklubber er det viktig at prinsippet om at sykling i alle former er en del av aktiviteten i markene er blitt enda tydeligere, sier Jørn Michalsen, leder i IF Frøy.

Har var klubbens representant i arbeidsgruppen, som har brukt et år og en lang rekke møter på å utarbeide rapporten.

Mange interesser

I arbeidsgruppen satt representanter i tillegg til Frøy for en lang rekke brukerorganisasjoner, som Østmarka Venner og venneforeninger for andre marker, Skiforeningen, Turistforeningen, Naturvernforbundet, Oslo Cyklekrets og Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS).

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at motsetningene til tider har vært store. Enkelte av medlemmene i gruppen har i utgangspunktet vært negative til mye av syklingen som skjer i marka, og spesielt i Østmarka. At vi likevel har kommet fram til en felles rapport hvor det bare på få punkter er uenigheter, er meget positivt. Ikke minst bidro NOTS til dette, sier Michalsen.

Ingen forbud

Et viktig prinsipp i rapporten er at det ikke skal legges ned forbud mot sykling i noen form. I stedet skal man satse på samarbeid mellom brukerne, og i noen grad lokke syklister til å bruke enkelte traseer gjennom tilrettelegging.

Sykkelritt var et av temaene som spesielt ble diskutert, og et tema som var ekstra viktig for IF Frøy, som den største arrangøren av terrengritt i Oslo. Østmarka venner har en merknad i rapporten om at ritt som Terrengsykkelrittet bare skal arrangeres annethvert år, men fikk ingen støtte for det synet.

– Frøy fikk forståelse for at ritt er en viktig del av klubbens aktivitet, og også viktig for Oslo som idrettsby og friluftsby. At rapporten ønsker at valg av trasé i ritt skal legges fram for andre brukere for uttalelse, lever vi godt men, sier Jørn Michalsen.

Frøy har et viktig ansvar

Han legger til at rapporten spesielt la vekt på bærekraftig bruk av Østmarka og andre marker, og at dette er viktig for IF Frøy.

– Som en av de store brukerne av markene har vi et spesielt ansvar for å unngå konflikter og ta vare på markene. Vi vil intensivere arbeidet med å bevisstgjøre våre medlemmer på dette området. Klubben vil også delta i det holdningsskapende arbeidet arbeidsgruppa vil ta initiativet til, blant annet med informasjonsstands på viktige inngangsporter til markene en gang i høst, påpeker Frøy-lederen.

Da kan lese rapporten via lenke til høyre