Dugnader – premiering

Klubben vil trekke ut noen premier blant de som har deltatt på 2 eller flere dugnader i løpet av 2012.

Dugnadskomiteen har lagt mye arbeid i å ha kontroll på hvem som har møtt frem på dugnad og ikke, men det kan være noen vi ikke har fått med oss. Vi ber derfor om at de som deltatt på 2 eller flere dugnader sender meg en e-post (gjelder ikke komitemedlemmer).

Trekningen vil bli foretatt på klubbkvelden den 15. november.

Finn Sveiven