Dagrevyen på Frøy-trening

Onsdag kveld var Dagsrevyen på Frøy-trening. Utover våren blir kameraene å se flere ganger for å filme feltene.

Toppbilde: Tormod Strand fra Dagsrevyen filmer deltakere fra Lønn som fortjent under Frøys innetrening. Helt til venstre Ivar Kjellhov, som er primus motor for prosjektet
Foto © Jørn Michalsen

Dagsrevyen skal følge tre karer fra Kirkens Bymisjons prosjekt «Lønn som fortjent». De skal delta i Styrkeprøven fra Lillehammer eller Trondheim 18. august, som et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Styrkeprøven.

Jubileumspakke

En del av prosjektet er at Styrkeprøven-deltakerne kan kjøpe en jubileumspakke som designes i forbindelse med rittets 50-årsjubileum i 2016. Inntektene fra salget går uavkortet til Lønn som fortjent.

Prosjektet ønsker også å få ansatte i Lønn som fortjent – som er personer som faller utenfor arbeidslivet – til å bli mer fysisk aktive. Tre godt voksne karer har tatt utfordringen med å delta i selve rittet.

Frøy bidrar

IF Frøy er spurt om å bidra for å sørge for at de tre er godt nok forberedt til rittet, og i vinter har de deltatt på Frøys innetreninger. De vil også delta når treningene starter ute etter påske. Klubben har også utstyrt de tre med sykkeltøy i Frøys farger.

KB_liste
Instruktør Glenn Roar Berge fikk selskap av NRK helt foran i treningssalen onsdag
Foto © Jørn Michalsen

– Jeg er glad for at klubben stiller opp og bidrar til at Styrkeprøven kan gjennomføre dette sosiale prosjektet. Det er viktig at de tre kommer inn i et sykkelmiljø, og som veteran i Frøy var det naturlig å spørre min klubb, sier Ivar Kjellhov.

Han er styremedlem i Styrkeprøven, og har ansvaret for samarbeidet med Kirkens Bymisjon.

Dagrevyen-reportasje

NRK har fattet interesse for prosjektet, og Dagsrevyen vil sende en reportasje om det rittdagen 18. juni. Onsdag var journalist Tormod Strand til stede på innetreningen til Frøy, og han blir å se også når treningene starter ute.

– Deltakerne har forskjellig fysisk utgangspunkt, men alle ønsker sterk å bli med på rittet. Det blir spennende å følge de tett i tiden fremover, sier Ivar Kjellhov.