Crawlekurs for Frøys triathleter

Flere av IF Frøys syklister deltar også i triathlonkonkurranser. Nå kan vi i samarbeid med Nordstrand IF tilby crawlekurs for de som ønsker det. Frøy vurderer også å melde klubben inn i Norges Triathlonforbund.

Toppbilde: Ønsker du å bli bedre til å svømme for å gjøre det bedre i triathlonkonkurranser? Nå kommer det kursmulighet.

IF Frøy og Nordstrand IF sin triathlongruppe har inngått et treningssamarbeid. Triathlongruppen i NIF ledes av Pål Fritsvold, som har vært medlem i Frøy i svært mange år.

Avtalen går ut på at NIF’s triathleter får delta på Frøy treninger (så fremt det er plass) og triathloninteresserte medlemmer i Frøy kan delta på NIF’s løpe og svømmetreninger. Utøverne betaler selv de aktuelle treningsavgiftene. 

Start tirsdag 12. november

NIF Triathlon setter i gang med crawlecurs tirsdag 12. november. Kurset vil gå over ti økter à 45 minutter.

Dersom du er interessert i å delta på løpe- og svømmetreninger med NIF Triathlon utover i sesongen, ta kontakt med Pål Fritsvold via lenken til høyre. 

Vurder medlemskap i triathlonforbundet

Styret i Frøy har også fått en henvendelse fra medlemmer som ønsker at klubben melder seg inn i Norges Triathlonforbund, slik at våre medlemmer kan representere klubben i aktive triathlonkonkurranser.

 Styret stiller seg positiv til forslaget og til at det eventuelt opprettes en egen triathlongruppe, og vil diskutere saken med forslagsstillerne i nær fremtid. En eventuell innmelding må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.