|

Bli med på Stasjonærvakt-kurs 18. april

Stasjonære vakter har meget viktige oppgaver i landeveisritt. Foto: Riad Safety.

F Frøy trenger stasjonære vakter til landeveisritt. 18. april blir det fysisk kurs både for nye kursdeltakere og for de som har tatt kurset tidligere.

Stasjonære vakter har en viktig funksjon i landeveisritt. De har utvidet myndighet, og kan blant annet stoppe trafikken. I 2018 utdannet vi ca 20 slike vakter, men nå er deres autorisasjon gått ut.

Vi oppfordrer derfor alle som har tatt kurset og andre medlemmer til å bli med på kurset. Det består av en nettbasert del og en fysisk del. Den nettbaserte delen må gjennomføres før det fysiske. Det må skje senest to dager før det fysiske kurset (dvs senest 16. mars). Du kan heller ikke melde deg på det fysiske kurset før det digitale er gjennomført.

Vi oppfordrer de som vil delta til å starte på det digitale kurset så raskt som mulig. Påsken kan være en perfekt tid for dette. Kurset er i flere leksjoner, og du trenger ikke ta alle samtidig.

Påmelding til det fysiske nettkurset skjer via min idrett. Vi ber imidlertid alle i Frøy også melde seg på internt via Rubic. Da vet vi hvor mange som deltar, og kan følge opp.

Les mer om stasjonærvakt og påmelding i Min idrett her.

Meld deg på internt her

Har du spørsmål? Send en epost til Jørn Michalsen på froy@froy.no