|

Årsrapport for Frøy Kids 6 til 9 år

I år har vi hatt til sammen ca. 110 barn på trening selv om vi i utgangspunktet hadde et tak på ca 100 barn for å kunne sikre en god nok kvalitet på treningene. Noen få ser ut til å ha sluttet i løpet av sesongen, og noen nye har kommet til

Vi har gjennomført 15 treninger, dagssamling på Haraløkka, og helgetur til Fagerhøy. Jentene har vært samlet for seg på noen treninger. I tillegg har flere barn har deltatt på klubbmesterskap og UB cup.

Vi har til sammen vært 18 mer eller mindre sentrale trenere og en koordinator (oppmann). Takk til alle!

Alt i alt har det vært en veldig bra sesong med masse positive og aktive barn. Værgudene har også vært på vår side. Utfordringene har vært, og er, det store antallet barn og en begrenset tjenerstab. Tjenerstaben er foreldrebasert. Noen av disse har sluttet eller gått til andre grupper etter sesongen.

Erfaringer og mål for neste år er som følger:

1. Hovedstrategien og opplegget generelt har vært bra. Vi har kun fått gode tilbakemeldinger.

2. Treningsplanen har vært en god ledetråd for trenere på de ulike gruppene.

3. Vi må rekruttere flere trenere.

4. Vi mangler hovedtrener og koordinator / oppmann for neste år. Selv om vi har klart å rekruttere noen nye på slutten av sesongen, mangler det pr nå noen for 2016 i forhold til det antallet vi var i 2015.

5. Man bør vurdere å gjøre om Frøy Kids 6-9 år til 7-9 år. Hovedgrunnen er at antallet barn er for høyt sett motressursene tilgjengelig. I tillegg at det er svært ressurskrevende å lede og trene så mange barn som ikke en gang har begynt på skolen. På den andre siden lærer barna mye og de har det gøy. I tillegg noen potensielle fordeler og ulemper som jeg ikke bruker tid på her. Før sesongen 2016 anbefaler vi at man tar til stilling til om man; enten skal/bør rekruttere 5-6 åringer som i år, eller om man skal utsette opptaket et år med mindre en forelder stiller som faste trenerressurs på en av gruppene.

6. Det er svært viktig med en erfaren trener på hver gruppe, men særlig på gruppe 4 (de yngste).

7. Erfaringen med fast styrkeopplegg hver gang er gode og kan med fordel gjøres av alle gruppene.

8. Klubbledelsen må faktisk tilby trenerkurs for trenerne så tidlig som mulig.

9. Rene jentetreninger er bra. Fokus på samhold og miljø.

10. Klubben skal være klar over at om utviklingen fortsetter kommer det mange ivrige og gode sykelister oppover i systemet. Er man forberedt på å gi de et kvalitativt godt trenings tilbud i årene som kommer?

11. Google Drive-arkivet vårt er en god løsning. Der finner man oversikt over trenere, årets utøvere, treningsplaner som kan brukes neste år med mer. Listene er oppdatert i ft hvem som rykker opp til 10-12 år, og hvem som kan starte i gruppe 1, 2 og 3 i 2016. Hovedtrener kan møte på et oppstartsmøte neste sesong for å videreføre erfaringene viss behov.