Årsberetning fra Ritt- og arrangementskomiteen 2015

Nok en Frøy-sesong med høyt aktivitetsnivå er over hvor «NM Rundbane og NM Sprint» topper – et særs vellykket arrangement med hederlig omtale av ryttere og Norges Cykleforbund.

Toppbilde: Dugnadsmannskapene fra Frøy skapte en flott og intim arena under NM i rundbane og sprint.
Foto © Ola Morken

Dette var spesielt hyggelig da generalprøven under «prøve-NM» var langt under par. Selv om selve arrangementet var vellykket, bevises det nok en gang at det er krevende å få NM-arrangement til å gå i pluss rent økonomisk. Spesielt krevende er det når hele arrangementet må planlegges med utelukkende midlertidige løsninger.

Terrengsykkelrittet

Et annet ritt som skapte mye omtale sist sesong var «Terrengsykkelrittet 2015». I en periode med mye nedbør, og med det antall ryttere som kjører dette «monsterrittet», ble det mange sentrale ressurspersoner i klubben som måtte stå i det og møte negative tilbakemeldinger på de arenaer de kom.

Frøy som arrangør har kommet godt ut av det takket være konstruktiv dialog og bidra fra flere sentrale ressurspersoner – Trude Elde og Jørn Michalsen trekkes frem spesielt. En annen gjeng som må nevnes spesielt er dugnadsgjengen som bidro til å rydde opp på de mest utsatte stedene – takk til alle sammen!

Det har vært avholdt to møter i komiteen i løpet av året – den meste koordinering pr mail igjennom sesongen. Vi får bli bedre neste sesong. Ni ritt er arrangert denne sesongen.

Komiteens oppgaver er i hovedsak følgende:
 • Planlegge og forberede klubbens arrangementer.
 • Innhente nødvendige tillatelser.
 • Bestille og anskaffe nødvendig materiell.
 • Kalle inn tilstrekkelig mannskaper til arrangementene.
 • Lede gjennomføringen av arrangementene og de innkalte mannskaper.

Dugnadsmannskapenes oppgaver har vært: -Løypevakt – Sekretariatsarbeid – Bistand ved start og mål – Rigging før ritt/arrangement – Nedrigging etter ritt/arrangement – Rydding etter arrangement

Frøy arrangerte/stilte mannskaper på følgende arrangementer i 2015:
 • 6. mai United Bakeries Cup, Skullerudstua
 • 30. mai Terrengsykkelrittet, Haraløkka
 • 17. juni United Bakeries, Grønmo – «prøve-NM»
 • 18. juli NM Terreng Rundbane, Grønmo
 • 19. juli NM Terreng Sprint, Grønmo
 • 24. august Oslo Landeveiscup gateritt, Tusenfryd
 • 8. september Klubbmesterskap fellesstart, Siggerud
 • 9. september Klubbmesterskap terreng, Grønmo
 • 10. september Klubbmesterskap tempo, Hvervenbukta

Det har vært stor aktivitet i IF Frøy og i komiteen i 2015. Mange av rittene er krevende både med hensyn til planlegging og gjennomføring, på grunn av krav fra NCF, kommunen og andre.

Komiteen er helt avhengig av dugnadshjelp fra alle klubbens medlemmer. Samtidig ser vi at klubben og komiteen er prisgitt innsatsen til en relativt liten gruppe medlemmer, som gang etter gang stiller i nøkkelposisjoner i forbindelse med rittene – vi tar gjerne i mot flere.

Geir_arne
Geir Akselsen og Arne Hanssen i aksjon som tidtakere under klubbmesterskapet i tempo.
Foto © Jørn Michalsen

Årets klubbmesterskap ble gjennomført etter samme lest som de siste årene med ett unntak – i år komprimerte vi rittene til «Frøy 3-dagers». Dette var en ordning som komiteen oppfatter var vellykket og så vi kommer til å vurdere igjen. Suksess var det også å gjenbruke NM-traseen på terreng-rittet. I denne sesongen la vi rittene utenfor VM og andre viktige ritt, men vi imøteser gjerne ennå flere deltagere neste år.

Dugnadsinnkalling

Komiteens vedvarende utfordring hva gjelder tilstrekkelig og tidlig nok respons fra medlemmer på innkallinger til dugnad står. Vi har et meget godt medlemsregister som danner utgangspunkt for innkallinger og vi er helt avhengige av at alle klubbens medlemmer stiller opp om klubben vår. Ritt- og arrangement komiteen vil for neste sesong se på muligheter for å effektivisere dugnadspåmelding med mer.

En stor takk til Finn Sveiven som igjen har gjort e formidabel innsats hva gjelder å kalle inne påkrevde mannskaper til alle våre arrangementer. En stor takk også til Pål Olsen som med sitt logistikkansvar alltid stiller opp og bidrar med oppgaver vi er helt avhengige av.

Vil heve kompetansen

Som i fjor ønsker komiteen å arbeide aktivt for å heve kompetansen, blant annet gjennom kurs for rittledere. I tillegg ønsker komiteen å dokumentere all den kunnskapen som mange av klubbens medlemmer har som følge av deres bidrag i mange år. Målet er at dette vil gi en kunnskapsbank som også gjør det mindre krevende og mer attraktivt å stille opp i forskjellige verv og funksjoner. Komiteen vil fortsatt se på hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt å stille som funksjonærer på våre ritt. Kravene for å arrangere ritt er fortsatt store.

Avslutningsvis retter vi en stor takk til alle som har bidratt på våre arrangementer for innsatsen, godt humør og en flott gjennomføring – uten dere ingen moro!

Nina Margrethe Grude,
leder,
ritt-og arrangementskomiteen

gunn-rita
Gunn-Rita Dahle Flesjå sikret seg kongepokalen under NM i rundbane.Mesterskapet ble gjennomført takket være mange tusen dugnadstimer av Frøy-medlemmer
Foto © Ola Morken