Frøy er årets Idrettslag i Oslo Kommune

IF Frøy er tildelt prisen Årets Idrettslag i Oslo Kommune.

Morten Winsnes, på vegne av IF Frøy, mottok i dag en hyggelig telefon fra Audun Eikeland fra Oslo Idrettskrets der han formidlet at IF Frøy er tildelt prisen for Årets Idrettslag. Hovedgrunnen til at Frøy har fått prisen er bla et variert sykkeltilbud og klubbens tilrettelegging for bruk av sykkel i marka.

Prisen pålydende 15.000,- fra Bymiljøetaten skal deles ut på ordførerens kontor den 25 april.