Løype- og stasjonærvaktkurs

Løype-ogstasjonærvaktkurs

IF Frøy trenger deg som løype- og stasjonærvakt.

I 2016 kom det en ny forskrift med retningslinjer for  arrangører av sykkelritt på offentlig vei. Den nye forskriften stiller krav til at ALLE vakter på sykkelritt innehar riktig kompetanse. Det finnes tre ulike kategorier vakter:

  • Løypevakter: Vakter som viser vei eller yter service, men som ikke kan regulerer trafikk.
  • Stasjonære vakter: Vakter som står på et fast sted og som kan regulere trafikk.
  • Mobile vakter: Vakter som flytter seg fra sted til sted (ikke aktuelt for IF Frøy nå).

Dersom vi i IF Frøy skal fortsette å arrangere sykkelritt på landevei er vi avhengig av at våre medlemmer tar løype- eller stasjonærvaktkurset.

Løypevakt

Løypevaktkurset er et e-læringskurs (ca 90min) for de vaktene som skal vise vei for rytter men som ikke skal regulerer trafikken. Kurset gir kunnskap om hvilke oppgaver og regelverket som gjelder for sykkelritt, deltakteren får også kunnskap om politiets overordnede myndighet og vil lære å gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig.  Klikk her for å melde deg på løypevaktkurset.

Stasjonærvakt 

Stasjonærevaktkurset  er et todelt kurs som består av en e-læringsdel og en fysisk samling. Etter dette kurset har du lov å stoppe, eller omdirigere trafikk.

Del 1 er et e-læringskurs (ca 4t) der du gjennom ulike leksjoner blir kurset i hvordan en skal praktisere trafikkregulering under sykkelritt. Hvilke regler som gjelder hva en kan gjøre; og ikke gjøre, og  hvordan en skal takle uhell og ulykker, og om relevante regler som gjelder for ansvar og erstatning. Klikk her for å melde deg på del 1 av stasjonærvaktkurset.

Praktisk del

Etter at en har gjennomført e-læringsdelen av stasjonærvaktkurset må en ta del 2. som er et praktisk kurs som vil bli avholdt følgende dager:
Kursene 22.10. og 12.11 er lik så du skal bare delta på en av disse dagene. Du trenger ikke å ha tatt løypevaktkurset for å kunne ta stasjonærvaktkurset Du kan ikke ta den praktiske delen av stasjonærvaktkurset dersom du ikke har tatt del 1 (e-læringsdelen) først.

Siste fra forumet:

Åpne forumet