Frøy-boka

I 2003 fylte IF Frøy 75 år, og i anledningen ble det laget en jubileumsbok som kan kjøpes av klubben ved henvendelse til kassereren.

 

Filene åpnes ved hjelp av Acrobat Reader .