Referat fra årsmøte

Referatfraårsmøte

Det var 22 stemmeberettigede tilstede på IF Frøy sitt årsmøte 12.02.2020.

På årsmøte ble Morten Winsnes gjenvalgt som leder og Morten Forland, Maia Christensen og Øyvind Øen Danielsen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

I tillegg ble Pål Olsen valgt som leder av den nye kontrollkomiteen som har som oppgave å påse at IF Frøy sine midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser og at årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift.