Kursipraksisdelenforstasjonærevakter

Region Øst inviterer til tre kurs i praksisdelen for stasjonære vakter våren 2019. Kursene arrangeres mandag 8. april, mandag 25. april og mandag 29. april, og går over en kveld.