Nyeløypevaktkursklare

Hold av datoene mandag 22. oktober og mandag 12. november.

Hvordan gjennomføres dette?

  1. Online-kurs, ca 3 timer
  2. Fysisk samling har en estimert varighet på 4 timer + teoriprøve

All informasjon finner dere her, inkludert lenke til nett-kurset og påmelding generelt

https://www.sykling.no/article/viktig-informasjon-rundt-kurs-for-stasjon%C3%A6re-vakter