Optimalrehabiliteringetterekstremebelastninger

Referat/underlag fra siste teorikveld

Her er Ulf Åsheim og Kjetil Vigre sitt kompendium med forslag til øvelser for å forbedre styrke, bevegelighet og balanse. Dette er kompendiet i sin helhet, og det er ikke spesielt vinklet mot oss som syklister. Hver og en må selv vurdere hvilke øvelser som føles nyttige, både i forhold til å bedre sykkelprestasjonene og ikke minst med tanke på å bedre generell fysikk og bevegelighet.