FrøyComp

Frøy Comp – et tilbud til Frøyryttere på landeveien som ønsker å kjøre sykkelritt med aktiv karakter på ulike nivåer under elite som:

- Masters Cup
- Turritt med fellesstart
- Aktive fellesstartritt
- Temporitt

Treningsplan 2017 lastes ned her

Initiativet til å jobbe mer systematisk og satse mer på en aktiv form for sykkel kom parallelt fra de i klubben som gløder for Masters Cup, en del gruppe 1 ryttere og noen av klubbens kvinnelige ryttere som ønsket nye utfordringer.

Klubbens styre har også lenge ønsket å ta tak i tilbudet til de yngre som ønsker å satse landevei uten helt å finne en riktig plattform. Frøy Comp vil i så henseende også kunne være denne plattformen, et aktivt og godt tilbud til ungdom ned til 15-16 års alder som ønsker å trene og danne et grunnlag for en karriere på landeveien.

Frøy Comp er derfor ikke en ren veteransatsing, men en større og bredere satsing fra klubben på aktiv sykkelsport.

Trening

På klubbens hjemmeside er det lagt ut forslag til vintertreningsplaner for ulike nivåer. Alle har sykkeltrening og klubbens spinning tilbud som utgangspunkt, og er bygget over samme lest men med utgangspunkt i forskjellig antall totale treningstimer pr uke.

Det er der laget et eget forslag til treningsplan for Frøy Comp. Forslaget er ment som et alternativ for de som ønsker å satse på et høyt nivå. De som ønsker å være med på Comp-satsingen, men på et lavere nivå, bør benytte et av de andre programmene som reflekterer den enkeltes ønske om bruk av tid på trening.

Treningene til våren og sommeren vil ha et høyere fokus på å forbedre konkurransespesifikke egenskaper, og på at treningsøktene skal gi et maksimalt utbytte for hver og en. Det vil fokuseres på at den enkelte selv må ta ansvar for og jobbe med sine personlige forbedringsområder. Flest mulig av fellestreningene skal ha møtepunkt som øvrige grupper. Rolige langturer vil bli kjørt sammen med de andre gruppene.

Det vil være et treningssamarbeid med klubbens elitelag og interkontinentallag.

Formtopp

Les egen artikkel om temaet formtopp

Konsekvenser av Frøy Comp for landveisgruppa

Med Frøy Comp vil klubben få et mer helhetlig tilbud på landeveissiden, og på en bedre måte enn i dag, legge grunnlaget for rekrutering til elitelaget og interkontinentallaget.

Nivåene til de tradisjonelle gruppene som satser på lag rittene vil bli noe endret fra de to siste årene. Det vil bli innkalt til et fellesmøte for landeveisgruppa tidlig på nyåret med mer informasjon.

Satsningsritt

Frøy Comp vil som en konsekvens av spennvidden på alder og individuelle målsetninger ikke ha samme struktur og hovedfokus på satsningsritt som de tradisjonelle gruppene.

Det er overveiende sannsynlig at det blir ryttere fra Comp som ønsker å være med på de tradisjonelle satsningsrittene på ulike nivåer. For de med høyest nivå vil det være aktuelt enten å kjøre sammen med Frøy Elite dersom de deltar, eller danne allianser med andre klubber.

Siste fra forumet:

Åpne forumet