starterregistreringenavFrøyKidsfrasjutilniårfor2017-sesongen

De som deltok i fjor, samt de som er barn, barnebarn eller søsken til Frøy-medlemmer har fortrinnsrett.

Frøy Kids er populært, og det er kjempegøy. I fjor var det så mange barn som hadde lyst å sykle i terrenget at vi måtte sette inntaksstopp underveis i sesongen. Det er veldig hyggelig at mange har lyst til å sykle, men vi må samtidig sørge for at vi ikke tar inn flere barn enn det vi mener vi har kapasitet til å håndtere på en god og sikker måte.

Ledige plasser forbeholdes i første omgang søsken/ barn/ barnebarn av Frøy-medlemmer (registrert medlemskap pr 1/1-17).

Frist for å melde på nye aktive i Frøy Kids 7-9 år og 10 til 12 år er satt til 6. april. Påmelding av nye barn gjøres ved å sende epost via lenke til høyre.

Oppgi navn på barnet, fødselsdato, navn på foresatte, e-postadresse og telefonnummer. Hvis dere får bekreftet at barnet får plass, må i tillegg barnet meldes inn i klubben etter vanlige rutiner, se froy.no.

Fjorårets aktive trenger ikke melde seg på nytt. Men det er viktig at de som ikke ønsker å være med lenger melder fra ved å svare på denne e-posten slik at andre kan ta over plassen.

7. april åpnes det for nye eksterne barn (altså andre enn søsken/barn/ barnebarn av Frøy-medlemmer). Her blir det "førstemann til mølla".

Første trening etter påske for 7-9 er mandag 24. april.