Velkommen til Frøy Kids

VelkommentilFrøyKids

Frøy Kids er sykkeltrening for barn i alderen 7-12 år. Vår visjon er å gi barna en arena hvor de kan oppleve mestring og glede ved å være i fysisk aktivitet. Vi ønsker å skape sykkelglede, sykkelferdigheter, tilhørighet og nye vennskap. Vi mener fellestreninger i trafikken bør vente til man blir ungdom, slik at våre treninger foregår primært på stier i marka med utgangspunkt fra P-plassen på Haraløkka.

Vi er delt opp i to hovedgrupper: 7-9 år og 10-12 år. Innad i disse gruppene deler vi opp i undergrupper basert på alder. På trening deles disse gruppene opp i enda mindre grupper. Dette gjør vi for at alle skal få utfordringer på sitt nivå og dermed mestringsfølelse og sykkelglede. En slik deling gjør også at det blir mere flyt på treningene og dermed mindre venting.

Barna må kunne sykle, håndtere bremser/gir og kunne sykle opp/ned mindre bakker for å begynne på sykkeltreningen. Barna må være så store at de passer på sykkel med 20" hjul og gir.

Våre treninger er svært populære og vi har vært nødt til å innføre forhåndspåmelding/venteliste til de begrensede antall plassene som er ledige. Dersom du har et barn som ønsker å begynne på våre treninger må du kontakte oss på kids@froy.no for å sjekke om det er ledig plass.