Årsmøte

DAGSORDEN
Klikk deg inn og les

Dato
13.02.2019
Tid
18:30
Oppmøte
Idrettens Hus på Ekeberg
Arrangør
Type

DAGSORDEN

 1. Konstituering, valg av dirigent og referent
 2. Årsberetning fra styret og komiteer
 3. Regnskap og revisors beretning
 4. Innkomne forslag
  • Jason Dyck fra sykkelforbundet kommer og snakker om parasykling
 5. Fastsette kontigent
  Styret foreslår at kontingenten for 2020 endres ved at vi øker familiekontigenten fra 1100.- til 1500.  
  Det betyr følgende satser neste år:
  • - Voksen 850,-
  • - Ungdom 450,-
  • - Barn 6 til 9 år: 150,-
  • - Familie 1500,- (maksimum seks personer på samme adresse)
  • - Tandemryttere: 250.-
  • - Støttemedlem 250,-
 6. Vedta budsjett
 7. Valg
 8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 30. januar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen leder@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Morten Winsnes,
Leder

Siste fra forumet:

Åpne forumet