Alt om årsmøte 2019

Altomårsmøte2019

Det kalles inn til årsmøte i IF Frøy onsdag 13. februar 2019 klokken 18.30. Årsmøtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101

DAGSORDEN

 1. Konstituering, valg av dirigent og referent
 2. Årsberetning fra styret og komiteer
 3. Regnskap og revisors beretning
 4. Innkomne forslag
  • Jason Dyck fra sykkelforbundet kommer og snakker om parasykling
 5. Fastsette kontingent
  Styret foreslår at kontingenten for 2020 endres ved at vi øker familiekontingenten fra 1100 kr til 1500 kr 
  Det betyr følgende satser neste år:
  • - Voksen 850 kr
  • - Ungdom 450 kr
  • - Barn 6 til 9 år: 150 kr
  • - Familie 1500 kr (maksimum seks personer på samme adresse)
  • - Tandemryttere: 250 kr
  • - Støttemedlem 250 kr
 6. Vedta budsjett
 7. Valg
  Styret foreslår følgende valgkomite for 2019
 • Lorentz Tanner
 • Pål G. Olsen
 • Jonas Nermoen
 • Jan Sølve Borlaug
 • Trude D. Elde
 1. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest onsdag 30. januar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Morten Winsnes,
Leder