Referat fra årsmøtet

Referatfraårsmøtet

Det var 47 stemmeberettigede tilstede på IF Frøy sitt årsmøte 15.02.2021.

Møtet ble startet med ett minutts stillhet til minne om vårt æresmedlem Ørnulf Pedersen, som gikk bort 20. desember 2020.

På årsmøtet ble Morten Winsnes gjenvalgt som leder og Anne-Mette Klokkerud og Petter Tiltnes ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Møte ble avholdt digitalt, under kyndig ledelse av Jo Wangen og med Lene Østberg som teknisk ansvarlig. En stor takk til begge for et prikkfritt gjennomført møte.