IF Frøy søker ny økonomiansvarlig

Klubben, styret og jeg trenger en arvtager etter Pål Olsen som har vært en trofast økonomiansvarlig i flere år. Vi skal så fort som mulig ha på plass en ny ressurs og aller helst en fra egne rekker.

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte

Det var 21 stemmeberettigede tilstede på IF Frøy sitt årsmøte 13.02 2019. På årsmøte ble Morten Winsnes gjenvalgt som leder og Espen Hillman, Øyvin Wormnæs og Petter Farstadvoll kom inn som nye medlemmer i styre og Katrine Hofstad ble valgt som ny revisor.

Kurs i praksisdelen for stasjonære vakter

Region Øst inviterer til tre kurs i praksisdelen for stasjonære vakter våren 2019. Kursene arrangeres mandag 8. april, mandag 25. april og mandag 29. april, og går over en kveld.

Vårsamling Frøy ungdomsgruppe 2019

Vårsamling Frøy ungdomsgruppe 2019

Årets vårsamling til Slettestrand, Danmark, er nå like rundt hjørne.
Innbydelsen kommer dessverre noe sent i år da vi har sett på alternative steder å reise til.