NysportsliglederIFFrøy

Hensikt og formål

IF Frøy søker etter en sportslig leder til klubben som i hovedtrekk skal ha oversikt over alle grupperinger og tilrettelegge trening og ritt for disse. Formålet er å ha en faglig forankring i klubbens tilbud. En sportslig leder skal også fungere som en mentor og rådgiver innen trening og fysisk aktivitet og være en støtte og rådgiver for klubbens medlemmer.

Sportslig leder opererer i samråd med gruppeledere og vil stå ansvarlig for de planene gruppene legger av sportslig aktivitet.

Typiske oppgaver for klubbens sportslige leder:

  • Utarbeide treningsplaner for gruppene i samråd med gruppelederne
  • Stå bak trening og ritt planer og kunne forsvare hensikten med hvorfor vi gjør som vi gjør
  • Være en pådriver for å skape motivasjon til å konkurrere og representere klubben i ritt
  • Være bidragsyter innen det sportslige og idrettslig mentor for klubbens medlemmer
  • Kunne veilede hvis enkeltpersoner har pådratt seg skade i regi av sykling eller på trening/ritt
  • Holde foredrag på klubbkvelder
  • Være oppdatert i klubbens forum eller på epost der folk kan stille spørsmål
  • Kunne svare på spørsmål utenfra som omhandler det sportslige
  • Rapportere

Sportslig leder jobber direkte under styret og rapporterer til leder Terreng og leder Landevei.

Arbeidet som sportslig leder skal kunne kombineres med et daglig virke, altså i tillegg til vanlig jobb. Metodene som brukes er personlig møter, telefon og digitale hjelpemidler for å holde kontakt med de involverte.

Teknisk utstyr som kreves er en PC og bærbar fremviser.

Stillingen er i stor grad preget av selvstendig arbeid og har ingen fast arbeidsadresse.

Honorar avtales underveis i prosessen. Du får en konsulentavtale med klubben, og du må være i stand til å fakturere fra egen virksomhet.

Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser.

Kost og losji etter utlegg/kvitteringer.

Vurderingsgrunnlaget er:
Tidligere sportslige meritter, faglig utdannelse, erfaring, personlighet, samarbeidsevner. Vi ønsker oss en person med stor grad av egen drivkraft.

Profilen vi leter etter i denne stillingen bør man kunne ha en mix av I = Influerende adferd, S = Stødig utholdende adferd og C = Analytisk adferd.

Utdanning
Idrettsfaglig utdanning og gjerne medisinsk.

Yrkeserfaring
Idrettslig og gjerne medisinsk.

Sportslig erfaring
Har drevet med utholdenhetsidrett på et visst nivå nå eller tidligere.

Det er ingen søknadsfrist på denne utlysningen.


Søknaden sendes

Morten Winsnes
Nestleder IF Frøy
E-post: winsne@online.no

Har du spørsmål er du velkommen til å ringe tlf. 46622616

 

 

Siste fra forumet:

Åpne forumet