Se alle sakspapirene

Seallesakspapirene

IF Frøy inviterer alle medlemmer til årsmøte tirsdag 16. februar klokken 18.00 i Osloidrettens hus, Ekebergveien 101. Du finner alle sakspapirer og andre nødvendige opplysninger her.

Dagsorden:

1. Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne referatet.
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og revisors beretning
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta budsjett
7. Valg
8. Tildeling av hedersbevisninger

 Det blir enkel srvering i løpet av møtet.

Via lenkene til høyre finner du følgende sakspapirer:

  • Saksliste med innkomne forslag i pdf-format.
  • Årsberetning fra styret, alle komiteene og gruppene i pdf-format
  • Regnskap 2015 og årsberetning 2016 i pdf-format.
  • Revisors beretning i pdf-format.
  • Forslag til ny lov for IF Frøy i pdf-format
  • Frøy  2020 - forslag til strategiplan for klubben i pdf-format.
  • Valgkomiteens innstilling i pdf-format (kommer)
  • Styrets beretning og alle enkeltberetningene i webformat.

Styret ønsker vel møtt, og håper på godt oppmøte på årsmøtet.

Siste fra forumet:

Åpne forumet