Innkallingtilårsmøte

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy tirsdag 16. februar 2016 klokken 18.00. Årsmøtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101.

Dagsorden

1. Konstituering, valg av dirigent og referent
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og revisors beretning
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta budsjett
7. Valg
8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 2. februar. Forslagene sendes pr epost til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

 

 

Siste fra forumet: