Årsmøte

DAGSORDEN
... kommer

Dato
13.02.2019
Tid
18:30
Oppmøte
Idrettens Hus på Ekeberg
Arrangør
Type

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og revisors beretning
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta budsjett
7. Valg
8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 30. januar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen leder@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Morten Winsnes,
Leder

 

Siste fra forumet: